FitnessPortalen i Floda AB
Gamla Vägen 1
448 33 Floda

Vi på FitnessPortalen tar avstånd från doping.

Användandet av prestationshöjande dopingpreparat är förbjudet enligt lag och likaså förbjudet enligt medlemsavtal på FitnessPortalen. Vi som arbetar på FitnessPortalen informerar våra medlemmar om vårt ställningstagande gentemot doping och arbetar förebyggande.

Handlingsplan identifierande av misstänkt fall av doping

Personal på FitnessPortalen utbildas internt i hur man kan identifiera vilka symptom som kännetecknar att en person kanske använder sig av dopingpreparat. Utbildningen baseras på information från Dopingjouren.

Handlingsplan agerande gentemot misstänkt fall av doping

Vid misstänkt fall av doping och oklara omständigheter skall personalen informera FitnessPortalens ledning gällande det individuella fallet och därefter kommer en bedömning att göras. I det individuella fallet kan vi tillämpa förebyggande samtal med medlemmen, avstängning från gymmet alternativt polisanmälan.

Mer information om doping kan du läsa på Dopingjouren.